Maastricht neemt regie Belvédère in eigen hand

Door NEWWORLD, zaterdag 15 oktober 2011 00:23
Maastricht neemt regie Belvédère in eigen hand
MAASTRICHT - Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Stichting BPF Bouw in de WOM Belvédère. Hiermee komt de regie over het project volledig in handen van de gemeente.

De gemeente Maastricht en Bouwinvest namens Stichting BPF Bouw hebben in goed overleg besloten de samenwerking in de WijkOntwikkelingsMaatschappij Belvédère op korte termijn te beëindigen via overname van de aandelen van Stichting BPF Bouw door de gemeente. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat de samenwerkingsafspraken, zoals deze eerder zijn overeengekomen, niet langer van toepassing zijn op de huidige situatie en veranderende opgave van de gebiedsontwikkeling Belvédère.

Daar waar de oorspronkelijke samenwerkingsafspraken nog uitgingen van een gezamenlijke totaalaanpak van het project laat het huidige tijdsbeeld zien dat daar waar het gaat om het realiseren van publieke voorzieningen zoals de aanpak Noorderbrug, cultuurvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en parkvoorzieningen de gemeente steeds meer behoefte heeft aan eigen regie. Om dit met succes te kunnen doen is het belangrijk dat de gemeente daarbij haar handen geheel vrij heeft, mede in relatie tot andere belangstellende en belanghebbende partijen.

Deze week is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken. De definitieve afspraken met Bouwinvest worden nader uitgewerkt en binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

(Gelezen door 1 op de 43 Limburgers)
Foto uploaden Reageer Print TwitThis NuJIJ MSNReporter Facebook LinkedIn del.icio.us Digg Google MySpace
Gerelateerde berichten
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Meest gelezen

Laatste Nieuws