Provincie legt beslag op eigendommen Edelchemie/Phoenica

Door NEWWORLD, dinsdag 06 januari 2015 06:04
Provincie legt beslag op eigendommen Edelchemie/Phoenica
PANHEEL - Als logische vervolgstap op de uitspraken van de Rechtbank Limburg in de zaak Edelchemie/Phoenica van 22 december 2014 heeft de Provincie Limburg op 31 december 2014 conservatoir beslag laten leggen op eigendommen van Phoenica B.V.

Op verzoek van de Provincie Limburg is nu ook conservatoir beslag gelegd op een bankrekening en onroerende goederen die eigendom zijn van de directrice van Phoenica B.V., tevens echtgenote van de directeur van Edelchemie Panheel B.V.Dit betekent dat het beslag duurt totdat de rechter dit desgevraagd opheft of dat dit wordt omgezet in executoriaal beslag. De Rechtbank Limburg heeft hiertoe op 30 december 2014, conform verzoek van de Provincie, verlof verleend.

Vervuiler betaalt
Phoenica B.V heeft tezamen met Edelchemie sinds 2004 tot 17 augustus 2012 te Panheel zonder vergunning bedrijfsmatige activiteiten met (gevaarlijke) (afval)stoffen verricht. In het weekend van 18 en 19 augustus 2012 heeft de Provincie Limburg zeer spoedeisende bestuursdwang moeten toepassen ten aanzien van een lek bassin op het terrein van Edelchemie/Phoenica c.s. te Panheel. Dit betekent dat de Provincie onmiddellijk heeft opgetreden op dit terrein ter voorkoming van ernstige bodemverontreiniging en verspreiding van zeer milieubedreigende stoffen (zoals zware metalen).
De bassins op het Edelchemie-terrein, gevuld met gevaarlijk afvalwater, dreigden over te lopen en noodweer met veel regen in korte tijd was voorspeld. Tijdens het ledigen van de bassins is geconstateerd dat het folie in één bassin scheuren vertoonde. In opdracht van de Provincie is het gevaarlijk afvalwater uit dit bassin gehaald. Vervolgens is op 24 augustus 2012 ook de resterende sterk verontreinigde sliblaag uit dit bassin verwijderd. Ten slotte is nieuw folie in het bassin aangebracht. Destijds is aangekondigd dat de kosten van deze handhavingsactie zouden worden verhaald op de overtreders. Dit vanwege het principe “de vervuiler betaalt!”.
Bij besluit van 13 augustus 2013 heeft de Provincie onder andere aan de directrice van Phoenica een verplichting tot betaling van € 135.531,82 opgelegd. De Rechtbank Limburg heeft op 22 december 2014 geoordeeld dat de Provincie Limburg terecht een kostenverhaalsbeschikking heeft uitgevaardigd jegens deze directrice . Zowel zij, als Phoenica B.V., als Edelchemie Panheel B.V. en ook de directeur van Edelchemie Panheel B.V. hebben tot op heden niet aan hun betalingsverplichtingen voldaan

Eerder ook beslag gelegd
Bij deze beslaglegging gaat het om percelen gelegen direct naast het bedrijfsterrein dat in eigendom is van Edelchemie Panheel B.V. Op dit bedrijfsterrein heeft de Provincie reeds in 2007 executoriaal beslag laten leggen in verband met een openstaande schuld van Edelchemie Panheel B.V. ad € 732.454,-. De directrice van Phoenica heeft de nu beslagen percelen in 2005, na het stilleggen van de bedrijfsactiviteiten van Edelchemie door de Provincie, privé verworven. Vanwege de openstaande schuld heeft de Provincie ook eerder (2012) beslag laten leggen op de bankrekeningen van Edelchemie Panheel B.V. en op alle roerende zaken van waarde die zich nog in de loodsen op het bedrijfsterrein in Panheel bevonden. Volgens Gedeputeerde Koppe is met de actie van 31 december 2014 duidelijk gemaakt dat “door alert en adequaat overheidsoptreden kan worden voorkomen dat milieucriminaliteit loont”. Naast deze handhavingszaken loopt er ook nog een strafzaak. Deze zaak tegen Edelchemie/Phoenica c.s. wordt begin 2015 door de Rechtbank Limburg als zaak behandeld.

(Gelezen door 1 op de 41 Limburgers)
Foto uploaden Reageer Print TwitThis NuJIJ MSNReporter Facebook LinkedIn del.icio.us Digg Google MySpace
Gerelateerde berichten
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Meest gelezen

Laatste Nieuws